วิธีปั้นบ้านตุ๊กตา, บ้านตุ๊กตาจากดินน้ำมัน

ค้นคว้าเพิ่มเติม  :  คลิก

ขอขอบคุณ/แหล่งข้อมูล  :  https://www.youtube.com/channel/UCLxYJp3AlK5SD-W4lemR34A