ประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฎิบัติที่ดี (Best Practice) ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ประจำปีการศึกษา 2562@ รร.บ้านดอนหล่ายทุ่ง

โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง เป็นตัวแทน สพป.น่าน เขต 1… เข้าประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฎิบัติที่ดี (Best Practice) ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ประจำปีการศึกษา 2562 วันอาทิตย์ 1 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารรักษ์ไทย โรงเรียนบ้านสันโค้ง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย