การประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

29 สิงหาคม 2562 นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ สพป.น่าน เขต 1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มและผู้ดูแลระบบได้เข้าใจถึงการใช้งานระบบให้ถูกต้องตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ และ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ณ ห้องประชุมสืบสานปัญญา สพป.น่าน เขต1