การรับตราพระราชทานโครงบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2562

วันที่ 21-24 สิงหาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และโรงเรียนจำนวน 28 โรงเรียน เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 โดยทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดพิธีขึ้นในระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 ณ อาหารฟิกนิกส์ อิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี
ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม : คลิก