การต้อนรับนางภานิชา อินทร์ช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 และคณะ ที่มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ว่าที่พันตรีสุรเดช รอดจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ให้การต้อนรับนางภานิชา อินทร์ช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 และคณะ ที่มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสืบสานปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1