วันที่ 20 สิงหาคม 2562 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา ได้จัดงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น โดยภายในงานมีกิจกรรม มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลประกวดผลงานต่างๆ และยังมีการเล่นเกมส์ในแต่ละฐานเพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังมีการแข่งขันการทำจรวดกระดาษบินไกลและบินนานสำหรับนักเรียนชั้นป.1-2 และทำจรวดขวดน้ำตั้งแต่นักเรียนชั้นป.3-ม.3