ติดตามรับชมรายการพุธเช้า…ข่าวโรงเรียน (ครั้งที่ 33/62) ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2562

โรงเรียนบ้านน้ำปาย อ.แม่จริม จ.น่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต 1