โรงเรียนราชานุบาล ชนะเลิศการแข่งขัน Best practice ปฐมวัย ระดับจังหวัด

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 โรงเรียนราชานุบาล Best Practices ระดับปฐมวัย เข้าร่วมการแข่งขัน ในกิจกรรมการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเสนอผลงานโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมโดยศึกษาธิการจังหวัดน่าน  ผลการแข่งขันโรงเรียนราชานุบาล ได้รางวัลชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนจังหวัดน่าน เข้าร่วมการแข่งขันต่อไปในระดับภาค ที่ จ.เชียงราย