การประชุมเชิงปฏิบัติการ ADMIN ระบบประจำศูนย์การเเข่งขันกลุ่มโรงเรียน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ADMIN ระบบประจำศูนย์การเเข่งขันกลุ่มโรงเรียน วันที่ 19 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1