งานมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคชิงแชมป์ประเทศไทย @โรงเรียนบ้านท่ามงคล

เมื่อวันที่ 13-17 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านท่ามงคลได้นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 62 ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี  นักกีฬาโรงเรียนบ้าน          ท่ามงคลคว้าเหรียญ ทั้งหมด 6 เหรียญ ดังนี้
เหรียญทอง 3 เหรียญ ได้แก่
1.กีฬาบอชชี่ คู่ชาย (เด็กชายภูวเนตร ยศสาย และเด็กชายกิตติพงษ์ ขันทะยศ)
2. กีฬาบอชชี่ คู่หญิง (เด็กหญิงจุฑามาศ ยาปัน และเด็กหญิงณัฐณิชา มาลี)
3. กรีฑา วิ่ง 400 เมตร ชาย (เด็กชายธนกร ใจปัญโย)
เหรียญเงิน 2 เหรียญ ได้แก่
1. กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ชาย (เด็กชายธนกร ใจปัญโย)
2. กรีฑา วิ่ง 400 เมตร ชาย (เด็กชายธนดล ราชไชยา)
เหรียญทองแดง 1 เหรียญ ได้แก่
กรีฑา วิ่ง 200 เมตร ชาย (เด็กชายธนกร ใจปัญโย)