โรงเรียนบ้านน้ำปาย นำเสนอผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับประเทศ

วันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านน้ำปาย..อ.แม่จริม นำเสนอผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับประเทศ (คุรุสภา) ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ระดับประเทศ