เครือข่ายร่วมพัฒนา บมจ.ธนาคารกสิกรไทย มอบงบประมาณเพื่อพัฒนาการศึกษา จำนวน 100,000 บาท @ รร.บ้านป่าสัก

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย มอบงบประมาณเพื่อพัฒนาการศึกษา จำนวน 100,000 บาท ทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท และคอมพิวเตอร์จำนวน 12 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนบ้านป่าสัก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1