รายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 32/2562 ประจำวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562

รายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 32/2562 ประจำวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562