ติดตามผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนพื้นที่สูง สพป.น่าน เขต 1

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 คณะกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนพื้นที่สูง สพป.น่าน เขต 1 ได้เข้าเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านปางช้าง และโรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา สพป.น่าน เขต 1 ขอชื่นชมทั้ง 2 โรงเรียนที่ได้ดำเนินงานอย่างเยี่ยมยอด พัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะอย่างหลากหลาย ขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียนที่ให้การต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดียิ่ง