การพัฒนาเยาวชน รักษ์พงไพร ระดับประเทศ ปี 2562

วันที่ 9 – 12 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และโรงเรียนแกนนำ ส่งครูผู้สอนและนักเรียนแกนนำ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการเยาวชน รักษ์พงไพร ระดับประเทศ ปี 2562  “โครงการค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี”  โรงแรมกานต์มณี พาเลช กรุงเทพมหานคร