การพ่นยาไล่ยุงในบริเวณโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนปลอดภัยจากถูกยุงกัด @โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107

11 สิงหาคม 2562
โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ขอขอบพระคุณ อบต.ท่าน้าว และ อสม. บ้านหนองรัง ที่ได้มาทำการพ่นยาไล่ยุงในบริเวณโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนปลอดภัยจากถูกยุงกัด ซึ่งอาจทำให้เป็นโรคไข้เลือดออกได้