รร. ราชานุบาล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคเหนือ

วันที่ 9 -11 สิงหาคม 2562 โรงเรียนราชานุบาล ได้นำนักเรียนมาจัดนิทรรศการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี สบู่ฟักข้าวชาวราชา ตามโครงการโรงเรียนสุจริต ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ นำโดยผอ.โรงเรียน นางมนตรา ฟักมงคล และคณะครูโรงเรียนราชานุบาล ผลการประกวดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง ระดับภาคเหนือ ขอขอบคุณท่านรอง ผอ.สพป.น่านเขต1 ดร.อัษฎายุทธ ศรีใจอินทร์ ที่มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจ