การประชุมพิจารณางบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ว่าที่พันตรีสุรเดช รอดจินดา รองผอ.สพป.น่านเขต1 เป็นประธานการประชุมพิจารณางบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2562