งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1(ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย)

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 พร้อมด้วย ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย) จังหวัดน่าน ณ ค่ายงานชุมนุมลูกเสือสำรอง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการชุมนุม ภายใต้คำขวัญ “รับผิดชอบหน้าที่ มีวินัย ไม่ตามใจตนเอง” กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พร้อมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ รวม 903 คน จากสถานศึกษาในจังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น