คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านฮากฮาน

07/08/2562 ✨ ผอ.ดวงเดือน พูดสัตย์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ ผอ.ชลฤดี สวนนันท์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.น่าน เขต 1 ซึ่งท่านเป็นคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านฮากฮาน ขอบคุณสำหรับคำชมและคำแนะนำที่มีให้กับโรงเรียนบ้านฮากฮาน