นายทองปอนด์ สาดอ่อน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายทองปอนด์ สาดอ่อน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔๕ อำเภอเวียงสา , โรงเรียนบ้านนาผา ,โรงเรียนราชานุบาล, โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อำเภอเมืองน่าน , โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย อำเภอภูเพียง โดยมี นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารโรงเรียน คณะครูในโรงเรียน ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล