โรงเรียนบ้านวังยาวและชุมชนให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่หน่วยอาสาสมัครอเมริกาที่ออกเยี่ยมพื้นที่เพื่อขอรับครูอาสาสมัครต่างชาติ