การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านสาลีก

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ว่าที่พันตรี ดร.สุรเดช รอดจินดา รองผอ.สพป.น่าน เขต 1 นายนิรันดร์ ยอดคำ และนางยอดนารี ปุญญมัย ออกประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านสาลีก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน