บริษัทกรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านฮากฮาน

ขอบคุณบริษัทกรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นอย่างสูง ที่มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านฮากฮาน🙏🙏🙏