โรงเรียนบ้านหนองรัง มิตรภาพที่ 107 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตและให้นักเรียนได้เรียนรู้พิธีกรรมของศาสนาพุทธ