ประกวดวาดภาพในหัวข้อ”การรณรงค์ป้องกันสารเสพติด เหล้า บุหรี่ ” ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระดับประถมศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำลี