ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับชมการ Conference “หารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก” วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30-10.30 น.

ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับชมการ Conference “หารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก” ดังนี้
1.เขตพื้นที่ ขอให้รับชมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับท่านเลขาฯ ผ่าน Video Conference
2.โรงเรียนขนาดเล็ก สามารถรับชมผ่านช่อง OBEC Channel,
www.obectv.tv
www.youtube.com/obectvonline
www.facebook.com/obectvonline