การรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ประธานการประชุมโรงเรียนในโครงการบ้านนัวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 28 โรงเรียน ที่ผ่านการประเมินฯ เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และการเตรียมตัวเดินทางเข้าร่วมรับตราพระราชทานฯ ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพ็คฯ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร