รายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 30/2562 ประจำวันพุธที่ 31กรกฎาคม 2562

รายการ “พุธเช้า  ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 30/2562 ประจำวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562