การอบรมฯ กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสาตร์น้อย

วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ประธานในพิธี ได้กล่าวเปิดการอบรมฯ กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสาตร์น้อย ขั้นเฉพาะทาง วิทยาการคำนวณ โดยมีนายสุรชาติ ภูผาผุย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมฯ มีคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมทั้งโรงเรียนในสังกัดของ สพฐ. สช.และ อปท. สำนักงารเขตพื้นที่ฯ ขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป