พิธีมอบทุนโครงการ”ตำบลของหนู” ปี 2562 จากมูลนิธิคาราบาวแดง

 

ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รองผอ.สพป.น่าน เขต1 ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบทุนการศึกษา โดยมีท่านชุติเดช วรรณโวหาร ปลัดอำเภองานปกครอง                          อำเภอบ้านหลวงให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนโครงการ”ตำบลของหนู” ปี 2562 จากมูลนิธิคาราบาวแดง ให้กับ ด.ญ. วรัชญา สุดสมนักเรียน                           โรงเรียนบ้านวังยาว จากการเขียนเรียงความได้ระดับยอดเยี่ยม และตำบลป่าคาหลวง โดยกำนันสวัสดิ์ กองจักรเป็นตัวแทนรับมอบทุน และครูบุญพร้อม                   แพทย์สมาน รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน