รับมอบโรงอาหารราษฎร์ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ของโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้วและโรงเรียนบ้านนาบอน

นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ผู้แทนรับมอบโรงอาหารราษฎร์ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ของโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้วและโรงเรียนบ้านนาบอนใช้ประโยชน์ เป็นทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งรับมอบจากนายศุภโชค ศิลปคุณ นายอำเภอนาหมื่น ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 การก่อสร้างโรงอาหารความร่วมแรงร่วมใจ จากผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน เป็นเงิน 608,459 บาท