อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนปฐมวัย โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 20. กรกฎาคม 2562. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1. พบปะคุณครูผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนปฐมวัย โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562. ผ่านระบบทางไกล กิจกรรมบ้านนักวิทยาศตร์น้อย ขั้นพื้นฐาน กำหนดการอบรมระหว่างวันเสาร์ที่ 20. ถึงวันที่ 21. กรกฏาคม 2562. ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1