ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านม่วงเนิ้ง กรณีเรียนรวมเครือข่ายม่วงพนาโมเดล