รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1และคณะไปให้คำปรึกษาแนะนำเตรียมรับการประเมินผลสัมฤทธิฯ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ พร้อมด้วย นายดุสิต ยาใจ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายศุภชัย ชุ่มใจ ผอ.รร.บ้านวังยาว นายเอกชัย สุภา ผอ.รร.บ้านน้ำพาง รองประธานกลุ่ม.รร.แม่จริม.นายรัฐพงศ์ ปุริสาท ไปให้คำปรึกษาแนะนำเตรียมรับการประเมินผลสัมฤทธิการปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาให้กับนายรัชภูมิ มะโนฤทธิ์ ผอ.รร.บ้านร่มเกล้า,นส.สุพรรณ เมฆแสน ผอ.รร.บ้านน้ำปูน โดยให้คำปรึกษาชี้แนะในการบริหารสถานศึกษาใน 4 ฝ่ายใน 10 ตัวชี้วัดเตรียมรับการประเมินต่อไป