ผอ.สพป.น่าน เขต 1 มอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ให้กำลังใจต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร ผู้บริหารโรงเรียน ในอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วยนางสาวกฤติยา ขัติยะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวนัฐพร ท้าวคำพุ นิติกรชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ร่วมพบปะ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านหลวง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน