ต้อนรับคณะศึกษาดูงานพิษณุโลก เขต 3

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับนายวิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป