ชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste Community)

วันที่  24-26  เม.ย 2562  สพป.น่าน เขต 1 ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste Community)และกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero West School) ประจำปี  2562 มีโรงเรียนเข้าร่วมดังนี้

1.โรงเรียนไตรประชาวิทยา อ.ปัว
2.โรงเรียนบ้านเกวต อ.เชียงกลาง
3.โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ อ.เฉลิมพระเกียรติ
4.โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม
5.โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
6.โรงเรียนสา อ.เวียงสา
7.โรงเรียนสาธุกิจประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก อ.เวียงสา
8.โรงเรียนบ้านขอน เทศบาลตำบลปัว อ.ปัว