การชี้แจงความเข้าใจการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

สพฐ.จัดประชุมทางไกล(Teleconference)สร้างความเข้าใจในการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ  ให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน ในวันที่  26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น.  มีนายนิวัฒน์  ไชยเลิศ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชม รับฟังการชี้แจง ณ  ห้องประชุมเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1