ประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง

วันที่ 25 มิ.ย.2562 สพป.น่าน เขต 1 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน ประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง  ประจำปี 2562 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์)