กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการขั้นเฉพาะทางวิทยาการคำนวณ

วันที่ 23 มิถุนายน ท่านสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ประธานเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการขั้นเฉพาะทางวิทยาการคำนวณ โครงการบ้านนักวิทยาศาสาตร์น้อย ประเทศไทย จัดโดยเครือข่ายร่วมพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีคณะครูเข้าร่วมการอบรมจำนวน 130 คน ทีมวิทยากรนำโดย นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล ศึกษานิเทศก์และทีมงาน ทางสำนักงานเขตฯ ขอขอบคุณ ผศ.ดร.สมปรารถนา วงค์บุญหนัก และทีมงานที่เข้ามาช่วยเติมเต็มความรู้และให้กำลังใจในกสรพัฒนากิจกรรมเสมอมา