การอบรมโครงการรักษ์…พงไพร รุ่นที่ 4 อำเภอสันติสุข อำเภอภูเพียงและอำเภอนาหมื่น

นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการรักษ์…พงไพร รุ่นที่ 4 อำเภอสันติสุข อำเภอภูเพียงและอำเภอนาหมื่น ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ อำเภอนาน้อย ผู้เข้าอบรมจำนวน 60 คน