การอบรมผู้บริหารและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล

วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 รองฯอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ได้กล่าวให้โอวาสและพบปะทีมวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมผู้บริหารและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย STEM หลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยี โดยมี ผอ.นายสุรชาติ ภูผาผุย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ได้ให้การต้อนรับ โดยการอบรมครั้งนี้มีโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนเอกชนเข้ารับการอบรมจำนวน 15 โรงเรียน การอบรมได้ให้ความรู้ ทักษะ การจัดกิจกรรมทางด้านวิทยาการคำนวณ การสร้างประสบการณ์ให้นักเรียนให้ถูกต้องกับการใช้เทคโนโลยี