ค่ายอบรมเยาชน รักษ์พงไพร รุ่นที่ 1

วันที่ 29 พ.ค. 2562 นางสาวสมพร สามทองกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอน สพฐ. ตรวจเยี่ยมค่ายอบรมเยาชน รักษ์พงไพร รุ่นที่ 1 ของ สพป.น่าน เขต 1 ระหว่างวันที่ 29-31 พ.ค. 2562 ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ อ.นาน้อย จ.น่าน