การประชุมเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Conference

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 25664 สพฐ. จัดการประชุมเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Conference โดยมี นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รอง สพป.น่านเขต 1 พร้อมด้วยผอ.กลุ่ม DLICT นายสุวิทย์ ผูกจิต , นายธรรมรัตน์ พรหมพิงค์ ศึกษานิเทศก์ ที่กำกับดูแลการศึกษาทางไกล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพป.น่าน เขต 1 เพื่อทำความเข้าใจ ทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Conference ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการคือโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน